TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trang web “Món Ngon Mẹ Nấu” (dưới đây được gọi là “Chúng tôi”) cung cấp thông tin về nấu ăn, công thức nấu ăn, và các nội dung liên quan (dưới đây được gọi là “Nội dung”) cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi cam kết cung cấp những thông tin chất lượng và đáng tin cậy, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào có thể phát sinh từ việc sử dụng Nội dung này.

  1. Tính Chính Xác của Thông Tin: Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng Nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào trên trang web. Người sử dụng nên tự chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi áp dụng chúng.
  2. Mục Đích Tham Khảo: Nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ nên được sử dụng để mục đích tham khảo và giải trí. Chúng tôi không cung cấp tư vấn y tế, dinh dưỡng, hoặc tư vấn pháp lý. Người sử dụng nên tham khảo với chuyên gia phù hợp trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên Nội dung của chúng tôi.
  3. Miễn Trừ Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Nội dung trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm mất mát tài sản, thương tổn về sức khỏe, hoặc bất kỳ hậu quả nào khác.
  4. Nội Dung Bên Ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về Nội dung hoặc hành vi trên các trang web này.
  5. Thay Đổi và Cập Nhật: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật nội dung trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Người sử dụng chịu trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng thông tin trên trang web của chúng tôi và chấp nhận tất cả rủi ro liên quan.

Cám ơn bạn đã sử dụng trang web “Món Ngon Mẹ Nấu.”

Back to top button